• Category Kategoria: Yliopisto
  • Comment Kommentteja: 0
  • View Luettu: 1843

Tuotantotalous on insinöörioppiaine, joka käsittelee laajasti liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. Oppiaine keskittyy yrityksen ongelmien analysointiin ja niiden ratkaisemiseen.

Tuotantotaloudellisella osaamisella pyritään ratkaisemaan hyvin monenlaisia ongelmia liittyen yrityksen tuotannolliseen ja taloudelliseen toimintaan. Tuotannollisen toiminnan johtamiseen kuuluvia osa-alueita ovat koko toimitusketjun, laadun, riskien, logistiikan, teknologian ja henkilöstön hallintaan liittyvät toiminnot. Myös projektinhallinta ja -johtaminen ovat osa tuotantotalouden oppiainetta. Tuotantotalouden voidaan lisäksi katsoa käsittelevän yrityksen strategian, markkinoinnin ja laskentatoimen hallintaa, joten oppiaine toimii hyvänä pohjana myös perinteisillä kauppatieteiden maistereiden osaamisalueilla.

Aineen monipuolisuus johtuu siitä, että alan opinnot ovat sekoitus eri aihealueita. Opintojen pohja rakennetaan tekniikan perusopintojen, kuten fysiikan, matematiikan ja tuotantotalouden perusopintojen varaan. Myöhemmin opintoihin sisältyy lisäksi vaihteleva määrä jonkin toisen tekniikan alan erikoistumista, taloustieteitä, johtamistieteitä ja kansainvälisen liiketoiminnan sekä psykologian opintoja.

Usein opiskelijalla on melko suuri vapaus valita omien opintojensa sisältö mielenkiintojensa mukaan. Tekniikan suuntautumisen, valinnaisten opintojen sekä pääaineen eli tuotantotalouden erityisalueen valinnat rakentavat oppiaineesta hyvin opiskelijansa näköisen.

Alalta valmistuneet työllistyvät monipuolisesti eri alueille teollisuuteen, yksityisille palvelualoille tai julkiselle puolelle eri asiantuntijatehtäviin. Alan osaaminen sopii laajasti eri tehtäviin, joissa työskennellään palveluden ja tuotteiden tuotannon parissa.

Tuotantotaloutta voi opiskella Suomessa Aalto yliopistossa, Oulun ja Vaasan yliopistoissa sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisissä yliopistoissa. Vaasassa tuotantotalous on osa kauppatieteiden koulutusta. Lisäksi tuotantotaloutta voi opiskella kahdeksassa ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen. Yliopistoista suurin tuotantotalouden osasto sijaitsee Lappeenrannassa, jonne valittiin vuonna 2011 90 tuotantotalouden opiskelijaa. Toiseksi suurin osasto vuoden 2011 perusteella on Tampereella, jonne valittiin 61 opiskelijaa.

Tekniikan alan yhteisessä opiskelijavalinnassa ylioppilastutkinnon maksipisteet ovat 24 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta ja mahdolliset 3 ensisijaisuuspistettä, jos hakija on valinnut hakukohteen ensisijaiseksi. Hakija voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon kuudesta eri oppiaineesta, joista matematiikka on tärkein antaen L -arvosanalla 6 pistettä. Toiseksi tärkein on joko fysiikan tai kemian arvosana, josta hakija saa 5 pistettä L -arvosanalla.

Oulun yliopistossa ja Aalto yliopistossa tuotantotalous on ollut korkeimman pisterajan tekniikan oppiaine ainakin vuosina 2010 ja 2011. Aaltoyliopistossa ylioppilastutkinnon perusteella tapahtuvan valinnan pisteraja oli 26 vuonna 2011, joka vaatii L –tason todistusta ja ensisijaisuuspisteitä. Oulussa pisteraja oli 19 vuonna 2011, joka tarkoittaa noin E-tason todistusta.

Pisterajat löytyvät helposti Tampereen teknillisen yliopiston sivuilta ja lisätietoa koulutusohjelmista ja hakuvalinnasta saat diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan sivuilta. Lisäksi Tuotantotalouden verstas -sivusto, käsittelee liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita tuotantotaloudellisesta näkökulmasta.

Heikki Johansson Artikkelin lähde: http://artikkeli.fi/mita-tuotantotalous-on/
Kirjoittaja:
Tietoa kirjoittajasta: Kiinnostunut liiketoiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä.

  • authorKirjoittanut:
  • writerLähetetty: toukokuu 10, 2012
  • liveArtikkeleita kirjoittajalta: 2

Lähetä Kommentteja

Viimeisimmät artikkelit Yliopisto kategoriasta